Đánh giá quân sự
Chính sách
nền kinh tế
Cả thế giới đang tan hoang ... Chúng ta có cần phải tiêu diệt Ukraine không

Cả thế giới đang tan hoang ... Chúng ta có cần phải tiêu diệt Ukraine không

Kyiv có mục đích giết thường dân trong các vùng lãnh thổ được giải phóng. Chúng ta có cần phải trả lời theo cách tương tự hay có một phương án thay thế ...

Lựa chọn của độc giả