Thuốc men ở Leningrad bị bao vây

Thuốc men ở Leningrad bị bao vây

Trong điều kiện thiếu lương thực và thuốc men, các bác sĩ ở Leningrad bị bao vây không chỉ chữa trị cho những người bị thương mà còn tiếp tục tham gia các hoạt động khoa học...