Máy bay không người lái mặt đất "Tosha" TX 45SM

Máy bay không người lái mặt đất "Tosha" TX 45SM

Sự phát triển trong nước cho SVO từ những người đam mê, một chiếc xe địa hình chạy hoàn toàn bằng điện 6 bánh được điều khiển từ xa. Được thiết kế để cung cấp đạn dược và sơ tán người bị thương...