Đánh giá quân sự
Ánh sáng và bóng tối trong một chai. Một ví dụ về sự trong sạch của con người và sự ghê tởm của một số đại diện của nó

Ánh sáng và bóng tối trong một chai. Một ví dụ về sự trong sạch của con người và sự ghê tởm của một số đại diện của nó

Cuộc tấn công vào nền tảng của nhà nước chúng ta đang tiến hành rất có hệ thống. Trên cơ sở của nhiều chiến thắng của chúng tôi. Về sự đoàn kết của nhiều dân tộc trong Liên bang Nga. Có lẽ là nước cộng hòa được nhắc đến nhiều nhất hiện nay ...