Tắt AdBlock


AdBlock


1. Tìm biểu tượng AdBlock bên cạnh thanh địa chỉ và mở menu.

2. Nhấp vào mục "Không chạy trên các trang của miền này" và xác nhận hành động bằng cách nhấp vào "Loại trừ".


AdBlock Plus


1. Tìm biểu tượng AdBlock Plus trên thanh địa chỉ của trình duyệt và mở menu.

2. Chỉ cần bỏ chọn "Đã bật trên trang web này", văn bản sẽ chuyển thành "Đã tắt trên trang web này" và biểu tượng chương trình sẽ chuyển sang màu xám.