Chế độ quân chủ 1000 năm tuổi của Pháp bị phá hủy như thế nào

Chế độ quân chủ 1000 năm tuổi của Pháp bị phá hủy như thế nào

Cách đây 230 năm, một cuộc nổi dậy đã diễn ra ở Paris - một trong những sự kiện mang tính bước ngoặt của Cách mạng Pháp. Cuộc cách mạng thứ hai dẫn đến thực tế là chế độ quân chủ, đã tồn tại ở Pháp trong khoảng một nghìn năm, là ...