Đánh giá quân sự
Ai đã trả tiền cho phép lạ kinh tế của Liên Xô

Ai đã trả tiền cho phép lạ kinh tế của Liên Xô

Nền kinh tế phát triển khi có dòng vốn chảy vào. Vốn theo nghĩa rộng không chỉ là các khoản đầu tư, mà còn là thiết bị kỹ thuật, công nghệ, lao động lành nghề, ...
Kết thúc thế giới cũ

Kết thúc thế giới cũ

Thế giới cũ, được tạo ra do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai, đang đổ nát trước mắt chúng ta. Mỹ, Anh và Australia đã xây dựng một hiệp ước chống Trung Quốc, đồng thời cho thấy rằng họ không còn cần đến khối NATO nữa. Kèn...
Tại sao người Nga ghét Donbass?

Tại sao người Nga ghét Donbass?

Có "những kẻ cướp tiền điện tử" khét tiếng trong tự nhiên không? Hay Nga không công bằng với Donbass? ...