Vitaly Popkov, Maestro

0
Walter Krupinski (197 máy bay bị bắn rơi), Eric Hartman (352 máy bay bị bắn rơi), Gerhar Barghord (302 máy bay bị bắn rơi và 301 của Liên Xô) - những con át chủ bài của Đức, từng có cuộc chiến với Anh hùng Liên Xô Vitaly Popkov, chỉ huy của " Phi đội hát ”, nguyên mẫu của Maestro trong phim“ Chỉ có người già mới ra trận ”.


Vitaly Popkov, Maestro