Bí mật về những chiến thắng bị lãng quên. Bệ hạ tên lửa

0


Bộ phim kể về học giả M.K. Yangel, người đã tạo ra những ví dụ nổi bật về công nghệ tên lửa quân sự. Ở Liên Xô, ông là một trong những người bí mật nhất đất nước, là người sáng lập một trường phái khoa học tên lửa độc đáo và là nhà thiết kế hàng đầu về tên lửa chiến đấu tầm xa của Liên Xô.

Loạt phim tài liệu lịch sử và báo chí “Bí mật của những chiến thắng bị lãng quên” là sự kết hợp giữa cái nhìn của tác giả và tính chính xác khách quan của tài liệu.
Các tác giả của bộ truyện đã bỏ tem "BÍ MẬT" ở nhiều chương những câu chuyện đất nước của chúng tôi. Bộ truyện này dành riêng cho “Những điều vô danh vĩ đại” - những người đã tạo ra tên lửa phòng không đầu tiên, ekranoplan, bộ đồ vũ trụ, tàu tên lửa và nhiều hơn thế nữa.


Bí mật về những chiến thắng bị lãng quên. Bệ hạ tên lửa