“Chương trình 2030”: mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch

“Chương trình 2030”: mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch

Hãy đặt những câu chuyện về kế hoạch sang một bên và một lần nữa chú ý đến tài liệu quy định về tương lai hàng không không mây của chúng ta. Chính phủ một lần nữa điều chỉnh tốc độ phát triển của ngành...
Hành hương về tổ tiên. Văn hóa hai vương quốc

Hành hương về tổ tiên. Văn hóa hai vương quốc

Việc thống nhất Ai Cập thành một quốc gia đã mang lại cho nền văn hóa của nước này một động lực mạnh mẽ đến mức nó quyết định toàn bộ sự phát triển của nó, thậm chí không phải trong nhiều thế kỷ - trong nhiều thiên niên kỷ...