Khái niệm tàu ​​chở dầu NGARS của Lockheed Martin

Khái niệm tàu ​​chở dầu NGARS của Lockheed Martin

Lockheed Martin đã tiết lộ khái niệm máy bay chở dầu NGARS. Trong tương lai, dự án này có thể tham gia chương trình KC-Z của Lầu Năm Góc và thậm chí quyết định triển vọng của hạm đội tàu chở dầu của Không quân Mỹ....