Việc hiện đại hóa ZU-23 có cần thiết không?

Việc hiện đại hóa ZU-23 có cần thiết không?

Trong phạm vi rộng lớn của Runet, bao gồm cả trong Military Review, có rất nhiều cuộc thảo luận về sự cần thiết phải hiện đại hóa ZU-23 và tạo ra một loại đạn có khả năng kích nổ từ xa có thể lập trình...
"Súng trường Ruk-Zuk" của Ritter von Mannlicher

"Súng trường Ruk-Zuk" của Ritter von Mannlicher

Súng trường M1895 khác thường chủ yếu ở chỗ nó sử dụng chốt tác động trực tiếp, trái ngược với chốt xoay phổ biến hơn vào thời điểm đó....
Nếu một người bạn bất chợt xuất hiện... Đừng trông chờ vào sự cao quý của nước khác nữa

Nếu một người bạn bất chợt xuất hiện... Đừng trông chờ vào sự cao quý của nước khác nữa

Đã bao nhiêu lần chúng ta viết về hành động chống Nga của một số đồng minh của Nga. Tất cả chúng ta đều chịu đựng. Chúng tôi rất tốt bụng. Chúng tôi sẽ tha thứ. Nhưng còn khả năng phòng thủ của chúng ta thì sao? Sự mềm yếu của chúng ta khiến chúng ta phải trả giá rất nhiều tiền...