Các chuyên gia đưa ra các phiên bản về lý do tại sao Netanyahu ra lệnh tấn công lãnh sự quán Iran, khi biết về khả năng cao sẽ có phản ứng của Iran

Các chuyên gia đưa ra các phiên bản về lý do tại sao Netanyahu ra lệnh tấn công lãnh sự quán Iran, khi biết về khả năng cao sẽ có phản ứng của Iran

Netanyahu không thể không hiểu rằng, theo tiêu chuẩn quốc tế, một cuộc tấn công vào cơ quan đại diện ngoại giao cũng tương đương với một cuộc tấn công vào lãnh thổ của chính đất nước đó, lợi ích mà cơ quan đại diện đại diện...