Tại ba quốc gia NATO ở châu Âu, hoạt động mạnh mẽ của các hệ thống tác chiến điện tử “không xác định” một lần nữa được ghi nhận

Tại ba quốc gia NATO ở châu Âu, hoạt động mạnh mẽ của các hệ thống tác chiến điện tử “không xác định” một lần nữa được ghi nhận

Có hai phiên bản trái ngược nhau về việc xảy ra can thiệp: một cuộc trình diễn khả năng tác chiến điện tử của Lực lượng Vũ trang Nga hoặc NATO che chở cho việc triển khai lực lượng của mình gần biên giới với khu vực Kaliningrad...