Nhà sử học Mỹ: Trong số những kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra của cuộc xung đột Ukraine, sự chia cắt Ukraine là điều có thể chấp nhận được nhất

Nhà sử học Mỹ: Trong số những kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra của cuộc xung đột Ukraine, sự chia cắt Ukraine là điều có thể chấp nhận được nhất

Nhà sử học Mary Sarotte cho biết, tình hình tiếp theo ở Ukraine có thể dẫn đến thất bại và chia cắt đất nước, đây có thể là “lựa chọn có thể chấp nhận được” nhất trong một số điều kiện nhất định.