Tái vũ trang pháo binh Ba Lan

Tái vũ trang pháo binh Ba Lan

Chương trình Ba Lan đã soạn thảo và đang thực hiện chương trình tái trang bị lớn cho các đơn vị pháo binh. Đặc điểm nổi bật của nó là sự phụ thuộc quan trọng vào các thiết kế và phát triển nước ngoài....
StG 44: kiểm tra tính khả thi của ý tưởng

StG 44: kiểm tra tính khả thi của ý tưởng

Ảnh hưởng của StG 44 đối với vũ khí thời hậu chiến khá đa dạng, bằng chứng là AK-47 của Mikhail Kalashnikov và sau đó là M16 của Eugene Stoner và các biến thể của chúng. Khoản vay chính không phải là...