Ngoại trưởng các nước EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Kiev đã không đạt được đồng thuận về việc phân bổ hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm tới

Ngoại trưởng các nước EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Kiev đã không đạt được đồng thuận về việc phân bổ hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm tới

Hôm nay, một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh Châu Âu đã được tổ chức tại Kiev, tại đó hai chủ đề chính được thảo luận: hỗ trợ Ukraine và tăng áp lực lên Nga...