Đánh giá quân sự
Lý thuyết và thực hành của một cánh xuôi

Lý thuyết và thực hành của một cánh xuôi

Cánh hậu bị quét có một số lợi thế quan trọng. Tuy nhiên, những thiết kế như vậy không được sử dụng rộng rãi và ứng dụng của chúng chỉ giới hạn trong một số lĩnh vực chính ....