Đánh giá quân sự
Nếu bạn có khăn trùm đầu

Nếu bạn có khăn trùm đầu

Xung đột quốc gia không phải là điều gì đó mới mẻ đối với Nga, mà là sự trở lại với cái cũ, thậm chí trước cả Liên Xô ...