"Cứu các linh hồn của chúng tôi!"

0
Hôm nay chủ đề đã được tiết lộ, nhưng tôi sẽ thêm một bài hát, theo ý kiến ​​của tôi, sẽ bổ sung cho bản chất của bi kịch. Hãy lắng nghe Vysotsky đã có thể truyền tải tất cả nỗi đau và bi kịch về cái chết của những người tàu ngầm một cách chính xác như thế nào ...